Modeller

Hyundai markası, 1947 yılında Güney Kore’de Chung Ju-Yung tarafından inşaat şirketi olarak kurulmuştur. İnşaat şirketi olarak kurulmasıyla piyasaya giren Hyundai grubunun küçük bir de tamir atölyesi bulunmaktaydı. … 1967 yılında Hyundai Motor Company’nin kurulmasıyla, daha ayrıntılı sanayi kollarına geçiş yapmıştır.